Vett och Etikett

Vett och Etikett

Respektera naturen

Visst är landet lagom ändå fantastiskt. Allemansrätten ger oss en unik tillgång till naturen som inte finns någon annanstans, en förmån vi också ska vara rädda om.

Håll Sverige rent och håll koll på följande:

Allemansrätten

Allemansrättens grundregel är ”inte störa – inte förstöra”. Vi får inte störa djur, människor eller förstöra natur, odlingsmark och annan egendom. Vi får lov att tälta en natt eller två, även på privat mark (inte på tomt/trädgård) förutsatt att inte markägaren störs av vår närvaro. Allemansrätten gäller när vi vandrar, cyklar, rider eller springer, den gäller inte för motordrivna fordon eller bilcamping.

Observera att i områden med skyddad natur, t.ex. naturreservat och nationalparker (men även strand- och fågelskyddsområden) gäller inte allemansrätten utan respektive områdes egna regler. Saknas information på platsen går denna att hitta på Länsstyrelsens hemsida.

Terrängkörningslagen

För motordrivna fordon gäller terrängkörningslagen. Lagen innebär att det är förbjudet att köra i terräng. Terräng är i princip all natur utanför vägen; skog, stränder, klippor, hagar, parker, gräsmattor osv.  Det är dock okej att parkera precis jämte vägen så länge terrängen inte riskerar att skadas (men alltså inte 50 meter längre bort i terrängen). Utgör heller ingen fara för andra trafikanter.

Trafikförordningen

Det är okej att övernatta i sin parkerade bil om inte kommunens “allmänna föreskrifter” säger något annat. Ta reda på vad som gäller för aktuella kommuner, annars är det fritt fram. I tätbebyggt område och på rastplatser gäller 24h på vardagar för parkering, utanför finns inga tidsgränser, men ska du övernatta – tänk enligt allemansrätten: en natt eller två.

Camping

Att sova i er bil behöver inte alltid betyda att ni campar. Plockar ni däremot fram stödben, markis, stolar och liknande räknas detta som camping. Kontakta den kommunen ni befinner er i och fråga vad som gäller.

Tömning av skräp, gråvatten och latrin

Får endast göras på anvisade platser. Förorenat vatten ska inte tömmas ut i naturen. Ta med ert skräp hem, alternativt kasta i större kärl avsedda för soppåsar (alltså inte papperskorgar som är avsedda för småskräp och som snabbt blir överfulla av större mängder). Dessa finns t.ex. på vissa rastplatser.

Låt vilda djur vara ifred

Det gäller allt från fåglar till renar, björnar och rävar. Detta är extra viktigt på sommaren då många djur har ungar. En mamma som blir skrämd kan lätt separeras från sina barn, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Så betrakta gärna, men på avstånd. Gå inte närmare för att ta foton.

Att elda

Att göra upp eld i naturen är okej så länge marken inte tar skada och att det sker på ett säkert sätt. Det är t.ex. inte tillåtet att göra upp eld direkt på kala klippor eftersom de kan spricka av värmen. Tänk på att släcka ordentligt efter er och lämna som det såg ut när ni kom. Håll koll på eldningsförbud med appen ”Brandrisk ute”.

Hör av er

Ni kommer att gå tillbaka i tiden ofrivilligt. Djupt inne i skogarna kommer ni sakna täckning. Kom därför ihåg att meddela närstående om er plats och vart ni är på väg ifall något skulle hända.

bra att ha med er

Planera ert äventyr genom att packa rätt

 • Stormkök inkl. kastrull/stekpanna
 • Praktisk servis
 • Sopkvast
 • Sopkärl
 • Disktillbehör
 • Sängkläder, sovsäck
 • Kraftfull laddare
 • Karta
 • Kompass
 • GPS
 • Proviant
 • Förbandslåda

bra appar

 • Park4night (tips från privatpersoner, dubbelkolla vad som gäller i kommunen)
 • Stellplatz Europe
 • Acamp
 • Rastplatser

Recept

Visa recept

Vett och etikett

Läs vidare