På Slipens Hotell & Pensionat bor du inte i ett vanligt rum. Du bor i en hyllning vi skapat till minne av en av de många personligheter, karaktärer eller kämpar som levt sitt liv bland oss häruppe, längst ut på klipporna, där det vida havet tar sin början.

För mer information om våra paket, priser och förfrågningar gå in på http://www.slipenshotell.se  eller maila oss på kontakt@slipenshotell.se